Svävkroppsmätare

Kategori:

Beskrivning

Svävkroppsmätare, stål

Svävkroppsmätare är en flödesmätare där man i det här fallet läser av flödet med en visare på en graderad skala.

Lämplig för både vätska och gaser.

Kan även beställas för horisontellt montage.

Kan kompletteras med analog utsignal.

Datablad